Omställningsstudiestöd: Vad det är och hur det gynnar er

 

Sedan 1 oktober 2022 kan du ansöka om det helt nya omställningsstudiestödet för att kompetensutvecklas mitt i karriären. Vi hjälper dig att reda ut vad det är samt vad det innebär för dig som arbetar på en skola. 

Framtidens arbetsmarknad kommer att vara utmanande. Den tekniska utvecklingen innebär att jobb kommer att försvinna och kraven på flexibilitet öka. Vikten av kompetensutveckling blir större för varje år som går, och just därför finns numera omställningsstudiestödet. 

Omställningsstudiestöd för dig mitt i arbetslivet

Omställningsstudiestödet är ett studiestöd för dig som redan arbetar. Syftet med stödet är att det ska bli enklare att kompetensutvecklas mitt i karriären och på den vägen vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden. Därav måste du bevisa att du är yrkesverksam för att få stödet beviljat, bland annat krävs det att: 

  • Du ska ha arbetat minst 8 av de senaste 14 åren
  • Du ska ha varit yrkesverksam minst 12 av de senaste 24 månaderna
  • Du ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad

Det finns fler krav en behöver uppfylla för att få beviljat omställningsstudiestöd. Bland annat ska du som ansöker vara mellan 27 och 62 år, utbildningen ska vara på minst 20 procent och studierna ska påbörjas efter 31 december 2022. Som längst kan du få stöd för 44 veckors heltidsstudier, eller motsvarande på deltid. 

Du kan läsa om alla villkor på csn.se. 

Vilka utbildningar ingår?

Andra villkor för att få studiestödet beviljat är att utbildningen ska stärka individens position på arbetsmarknaden och måste ge rätt till omställningsstudiestöd, annars är det helt valfritt vilken utbildning du vill gå. Det kan vara en utbildning inom en helt annan bransch än den du arbetar i, alltså är valmöjligheterna stora!

Vad innebär stödet för er som skola?

Stödet innebär att en helt ny målgrupp nu har utökade möjligheter att studera. Missa inte denna möjlighet att fånga in de som redan är yrkesverksamma. Vilka utbildningar erbjuder ni som är attraktiva på framtidens arbetsmarknad? Dessa är extra viktiga att lyfta. 

Undersök vilka kunskaper som olika yrkesgrupper behöver och marknadsför era utbildningar som erbjuder den kompetensen i rätt kanaler. Börja även att marknadsföra er mot en äldre målgrupp. De ska inte missa att kompetensutvecklingen de söker finns hos er.

 

Det nya omställningsstudiestödet skapar stora möjligheter för er som skola. Behöver ni hjälp att nå rätt målgrupp? Kontakta oss här!

Gabrielle Längbo

Digital Content Specialist