Recensionspolicy

på AllaStudier.se

 

 

 

Senast uppdaterad: 2024-03-01

Recensionerna är viktiga för att ge inblick i utbildningen genom tidigare studenters upplevelser och omdömen. Det är värdefullt för både framtida studenter och skolan att ta del av omdömen och feedback angående utbildningen.

Transparens är viktigt för oss som en betrodd källa till information. Vi godkänner och publicerar därför alla recensioner som inte bryter mot vår recensionspolicy, även negativa, oavsett vad skolan anser om detta. AllaStudier.se kan inte garantera att samtliga recensenter genomfört utbildningen de recenserar. Vi granskar alla recensioner som inkommer manuellt och publicerar inte recensioner som innehåller uppenbart spam eller oäkta påståenden.

Såväl positiva som negativa recensioner godkänns och publiceras så länge de innehåller relevant information om studentens erfarenheter och upplevelser av utbildningen eller skolan samt inte bryter mot nedanstående punkter.


Grunder för nekad recension

Vi godkänner och publicerar inte recensioner som är eller innehåller:
 • Kränkningar mot enskilda personer
 • Anklagelser om lagbrott eller andra företeelser som bör handläggas av polis eller annan instans
 • Rasism, diskriminering eller hets mot folkgrupp
 • Tecken på psykisk ohälsa
 • Ämnen som inte har med skolan eller utbildningen att göra
 • Recensioner skrivna av anställda eller tidigare anställda på skolan
 • Omdömen från personer som inte har genomfört utbildningen
 • Direkta referenser till andra skolor eller utbildare än den som recensionen avser
 • Andra språk än svenska eller engelska
 • Spam
 • Flera recensioner angående samma utbildning från samma eller vad som antas vara samma avsändare
 • Inskickade utan ett skriftligt omdöme

Vi förbehåller oss rätten att:
 • Redigera språket i recensionen
 • Censurera delar av recensionen som bryter mot ovanstående punkter
 • Anonymisera utpekande av specifika personer
 • Göra separata bedömningar i enskilda fall
 • Ändra i policyn utan förvarning
 

Skillnad mellan recensionsutskick och organiska recensioner

Ni som skola kan välja att göra ett aktivt utskick till era studenter där ni uppmuntrar dem att recensera sin utbildning och skola. Ett sådant uppmuntrande utskick gör ni med hjälp av recensionsverktyget i kundportalen. Där kan ni även se och kommentera recensionerna som inkommer via utskicket. Ni publicerar själva alla recensioner som inkommit via ett recensionsutskick med en knapptryckning i kundportalen, men ni kan inte välja ut enstaka recensioner. Vill ni att någon recension ska undantas från publicering kan ni kontakta oss så hjälper vi er genom att bedöma om publicering är aktuell eller om recensionen bryter mot våra riktlinjer och därmed ska undantas från publicering.

Recensioner som inkommer organiskt via besök på sajten har ni som skola inte möjlighet att publicera eller avstå från att publicera.

 

Så här hanterar vi inkommande recensioner

Vi går igenom samtliga recensioner manuellt för publicering. Detta gör vi i mån av tid. I kundportalen kan ni se era recensioner samt lämna kommentarer på varje enskild recension. Ni kan även mejla oss svar på specifika recensioner som vi lägger upp åt er. Vi godkänner och publicerar alla recensioner som inte bryter mot vår policy, även negativa mot skolan eller utbildningen, oavsett vad skolan anser om detta. Vi utreder inte eventuella påståenden som görs av recensenter och tar inte ställning till sanningshalten i dessa.

Rutin för negativa recensioner

Vid mottagande av en negativ recension kontaktar vi er och uppmärksammar er på att det inkommit en negativ recension, samt uppmuntrar er till att bemöta recensionen via kundportalen eller genom att mejla oss ett svar på kommentaren. Vi avvaktar inte med publicering tills att ni svarat på mejlet.


Rutin för nekade recensioner

Om recensionen bryter mot vår policy kontaktar vi avsändaren och förklarar varför vi inte kan publicera recensionen. Om en nekad recension innehåller information som kan vara bra för skolan att ta del av kontaktar vi er och informerar om recensionen som inkommit samt varför den blivit nekad.


Recensenter är anonyma

Personer som lämnar recensioner är helt anonyma – vi lämnar aldrig ut e-postadress eller IP-adress. Vid hot eller annat ärende som ska behandlas av polis så anmäler den hotade brottet. Det är sedan polisen som får begära ut IP-adress och e-postadress.

Vi plockar inte bort enskilda recensioner på skolans begäran

Vår policy är att transparens är viktigt för att vi ska ses som en betrodd källa till information. Om ni önskar rensa bland gamla inaktuella recensioner, exempelvis vid ägarbyte, lokalbyte eller då publicerade recensioner av annan anledning inte reflekterar dagens verksamhet kan en rensning fram till en viss brytpunkt göras. Då plockas såväl positiva som negativa recensioner bort.


Tips när du bemöter kritik:
 • Agera snabbt – Med snabb återkoppling känner sig recensenten hörd. Men agera inte i panik.
 • Be någon annan läsa och tolka – För att undvika onödiga missförstånd.
 • Var transparent – Har något blivit fel är det bättre att erkänna det och lova bättring än att mörka misstagen.
 • Var personlig – Med ett personligt svar är det lättare att nå fram till studenten.
 • Använd enkelt språk – Så att din poäng kommer fram ordentligt.
 • Var saklig och tydlig – Finns det konkreta sakfel i recensionen som ni redan åtgärdat eller kan dementera? Konkretisera och berätta det!
 • Var ödmjuk – Undvik en raljerande ton. Respektera studentens känslor och upplevelser och ta dem på allvar.
 • Försök se det positivt – Ett bra bemötande ger intryck av en seriös och lyhörd skola och kan leda till att såväl recensenten som en läsare ändrar sin uppfattning.