Universitets- och högskolekatalogen 2021 är här

 

Vi vet alla att det är utmanande att välja utbildning, men det kan vara minst lika svårt att välja lärosäte. Därför har vi lanserat Universitets- och högskolekatalogen. En översikt av Sveriges största lärosäten. 

Under flera månader har vi dykt ner i statistik från Universitets- och högskolerådet och Statistiska centralbyrån, granskat lärosätens årsredovisningar, analyserat våra användares beteenden och kartlagt tillgång till Studenthälsan och studievägledning med hjälp av en extern konsult med gedigen akademisk bakgrund. 

Resultatet är äntligen här!

Universitets- och högskolekatalogen 2021 lanserades för våra användare inför ansökningsperioden våren 2021, för att hjälpa dem ytterligare i deras utbildningsval. Här kan läsaren lätt ta reda på: 

  • Hur många som söker till och antas av lärosätet 
  • Om lärosätet använder sig av urvalsgruppen Alternativt urval
  • Hur många refereegranskade publikationer som lärosätet utgivit under ett år 
  • Hur många doktorander, professorer och lärare lärosätet har, och hur stor andel av dem som är kvinnor
  • Hur bostadssituationen ser ut i aktuell studiestad 

Läs och ladda ner katalogen här

 

Under 2020 hade studentum.se strax över 9 miljoner besök. Mer än var tredje besökare visade intresse för universitet och högskolor. Studieintresset är starkt hos våra besökare, de är nyfikna på sitt kommande liv som studenter. Ju mer information de har desto lättare är det att göra ett utbildningsval som motsvarar förväntningarna.

 

Picture of Linnéa Fredin
Linnéa Fredin

Communications Manager