Studentrapporterna 2022

 

Hur viktigt är det egentligen med praktik? Vill studenterna fortfarande plugga på distans? Och vilken är den största anledningen till att ens gå en utbildning från första början? Det här och mycket mer får du svaret på i Studentrapporterna 2022.

 

Under januari och februari 2022 gjorde vi en undersökning bland studentum.se:s besökare för att ta reda på hur tankarna går hos blivande studenter. I undersökningen frågade vi 3 365 personer om hur de prioriterar inför sitt utbildningsval. Resultatet presenterar vi i fem rapporter motsvarande följande utbildningssegment:

 

 • universitet / högskola
 • yrkeshögskola
 • folkhögskola
 • yrkesutbildning
 • komvux / vuxenutbildning

 

Ladda ner den eller de rapporter som matchar ditt utbildningsutbud, eller varför inte ladda ner flera för att jämföra olika segment? 

Ta del av rapporterna

Vad visar undersökningen?

Rapporterna visar att det finns både gemensamma trender och skillnader mellan de olika segmenten. När det kommer till vad blivande studenter prioriterar finns några stora teman som är återkommande, oavsett segment:

 

 • Distansstudier
 • Framtida arbetsmöjligheter
 • Information via söktjänster online

 

Hur skiljer sig de olika segmenten åt?

Vissa aspekter av utbildningsvalet har högre prio inom vissa målgrupper. När det kommer till de främsta anledningarna till varför våra besökare vill utbilda sig, eller vad som är mest avgörande när de väljer vilken utbildning de ska gå, ser det olika ut inom olika utbildningssegment. Några intressanta siffror inom respektive segment är:

 • 72 procent av YH-väljarna har säkerställt att utbildningen de vill gå ger bra jobbmöjligheter.
 • Bland folkhögskoleväljarna går 39 procent en utbildning för att uppnå personlig utveckling.
 • 20 procent av komvuxväljarna har tagit hjälp av studie- och yrkesvägledare i sitt utbildningsval.
 • Att utbildningen är intressant är den viktigaste faktorn för 50 procent hos universitet-/ och högskoleväljarna.
 • 62 procent av de som letar efter en yrkesutbildning har gått en eftergymnasial utbildning tidigare.

 

Fler insikter och djupare analys hittar du i vårt webbinarium

Vill du gå in ännu mer på djupet kring vad som skiljer olika målgrupper åt och vilka slutsatser vi kan dra kring de gemensamma trenderna? Då ska du ta del av vårt förinspelade webbinarium. I webbinariet urskiljer vi viktiga teman utifrån undersökningen och går igenom vad målgrupperna har gemensamt och vad som skiljer dem åt. 

Klicka på bilden nedan för att ta del av webbinairet.

webbinarium-studentrapporten-2022

 

 

Denice Karlsson

Digital Content Manager