Studentrapporten 2024

 

Vad motiverar framtidens studenter? Hur påverkas de av inflationen? Och hur bra koll har de på omställningsstudiestödet? Svaren på de här frågorna och mycket mer får du i Studentrapporten 2024. 

 

 I år deltog totalt 2 727 personer i vår årliga undersökning där vi vänder oss direkt till våra besökare och medlemmar på studentum.se och AllaStudier.se. Målet? Att ta reda på hur deras tankar och prioriteringar ser ut inför utbildningsvalet. Hela resultatet hittar du i Studentrapporten, som är uppdelade i fem olika segment: universitet/högskola, yrkeshögskola, yrkesutbildning, folkhögskola och komvux/vuxenutbildning. Du hittar rapporterna i en interaktiv online-version nedan. 

Studentrapporten 2024

Trender som håller i sig 

1. Distansstudier 
 
Möjligheten att studera på distans fortsätter att ligga högt upp på önskelistorna inom alla segment. Det segment som sticker ut är universitet & högskola där dessa menar att de helst studerar på plats men även kan tänka sig en distansutbildning.  

Många, inom olika segment, lyfter fördelen med att kunna strukturera sin egen tid vid studier på distans. Inom komvux/vuxenutbildning pekar flera av de 58 procent som angivit att de vill studera på distans på möjligheten att få ihop livspusslet med familj och jobb utanför studierna.  

2. Jobb och kompetensutveckling

De vanligaste anledningarna till att gå en eftergymnasial utbildning är antingen att man vill kunna välja ett jobb eller att få kompetensutveckling. Det gäller alla segment förutom folkhögskola, där möjligheten att få en utbildning inom sin hobby är den främsta anledningen.  

Inom samtliga segment kan vi också se att respondenterna inte bara undersöker jobbutsikterna efter avslutad utbildning, utan också värdesätter hur jobbutsikterna ser ut när de väljer utbildning. Detta gäller även folkhögskolesegmentet, där respondenterna menar att jobbutsikterna är ganska viktiga.  

 3. Research online

Online är fortsatt det sätt flest föredrar att hitta information på, antingen via söktjänster eller utbildares eller skolors egna hemsidor. Generellt föredrar 70 procent att söka information på något av de här sätten och de gillar att komplettera med sociala medier - främst TikTok och Instagram där respondenterna säger att de blir påverkade.  

 

Uppföljning 2023 

 1. Kunskapsläget kring omställningsstudiestödet  

Förra året ställde vi för första gången frågan om hur väl utbildningsväljarna kände till omställningsstudiestödet. Kännedomen var relativt låg då, men hur har det förändrats i år? 

Rapporten visar att kännedomen om stödet ökat men det finns fortfarande förbättringspotential i att informera om omställningsstudiestödet. Bäst kännedom har de som är intresserade av yrkehögskolan, där bara 33 procent inte hört talas om stödet medan inom universitet & högskola låg motsvarande siffra på 50 procent. Förra årets siffror visar ändå på en stor ökning i kännedom, då 41 respektive 33 procent kände till stödet då.  

 
 2. Studier och lågkonjunktur 

Det aktuella världsläget, den globala och nationella ekonomin påverkar oss alla på något sätt. Därför ville vi ta reda på hur risken för lågkonjunktur, inflation och stigande arbetslöshet påverkar beslutet om att studera. 

Universitet- och högskoleväljarna var den grupp som angav att ekonomin hade minst påverkan på deras beslut. 38 procent angav att de inte påverkades alls. I årets rapport har den siffran minskat till 34 procent. 

Bland folkhögskoleväljarna angav bara 27 procent att de inte påverkades alls och var därmed den grupp där störst andel påverkades i någon utsträckning.  I år ser det dock annorlunda ut då hela 35 procent anger att det inte påverkar deras beslut.  

Vill du veta mer? 

I respektive rapport hittar du resultatet från hela undersökningen inom varje segment. Ta reda på hur just dina framtida studenter tänker genom att ta del av Studentrapporten 2024 här, eller titta på vårt webbinarium där vi går igenom rapporterna!

Ta del av webbinariet här

 

Picture of Gabriel Seidel
Gabriel Seidel

PR Specialist