Så kan du underlätta för dina studenter i coronatider

 

I en användarundersökning på studentum.se och AllaStudier.se frågade vi våra användare hur den pågående situationen med COVID-19 påverkar deras utbildningsval. Vi frågade också hur de skulle föredra att du som utbildare anpassar undervisningen till den nya situationen.

Undersökningen publicerades 18 mars 2020 och pågår fortfarande. Denna artikel baseras på 804 respondenters svar mellan tidsperioden 18 mars och 6 april 2020. Bland respondenterna är 98 % personer som just nu studerar, funderar på att börja studera eller redan har sökt en eftergymnasial utbildning. Baserat på svaren från undersökningen kan vi se att bland de som redan pluggar svarar de allra flesta att de kommer fortsätta att plugga. Över 80 % anger att de inte tänkt avbryta sina studier.

Bland de som planerar att börja plugga anger 41 % att coronaviruset har påverkat deras planer. Många är ännu osäkra på vilket sätt planerna påverkats, men få anger att de inte längre vill börja plugga. I stället svarar de att de kommer att senarelägga sina studier eller börja plugga något annat än vad de tänkt från början. Flera anger att planerna främst påverkats på grund av att högskoleprovet ställts in.

 

Det här kan du göra:

1. Erbjud en onlineversion av utbildningen

Om du har möjlighet erbjud utbildningen online! Över hälften av samtliga respondenter i undersökningen svarade att de i någon mån är intresserade av att läsa sin utbildning online på grund av coronaviruset.

 

2. Livesänd och dela i realtid

Med en webbkamera, mikrofon och en digital plattform som Google Meet eller Zoom kan föreläsningar, seminarier och lektioner hållas på schemalagd tid utan att föreläsare eller studenter behöver samlas.

 

3. Filma och dela i efterhand 

Du som föreläser kan spela in hela föreläsningen i förväg och sedan mejla ut till studenterna. Det här ger möjlighet för både föreläsare och studenter att skapa och ta del av föreläsningen vid en tidpunkt ni själva väljer.

 

4. Försök finnas där för studenterna

En av de stora utmaningarna med coronakrisen just nu är ovissheten kring situationen. Många studenter är oroliga för hur utvecklingen kommer att se ut och hur de kommer påverkas längre fram. Försök därför vara så transparent och tillgänglig som möjligt, studenterna behöver särskilt mycket support just nu.

 

Viktigast för studenterna

Undersökningen visade att nuvarande och blivande studenter anser att dessa är de viktigaste sakerna lärosätena kan göra för att undvika spridning av coronaviruset (flera svarsalternativ var möjliga):

1. Börja med livesända föreläsningar, seminarier och lektioner (78 %)


2. Filma föreläsningar och mejla ut en inspelning till studenter (60 %)


3. Fortsätta att ställa in stora seminarier, föreläsningar eller sammankomster (31 %)


4. Ge tillgång till 24-timmars support för studenter (26 %)


5. Erbjuda sjukvård på distans (t. ex. via videosamtal) (13 %)Behöver du tips på digitala verktyg att använda som hjälpmedel? Läs vår artikel om distansarbete.

Denice Karlsson