Kundcase: Framgång genom nära samarbete

 

YrkesAkademin erbjuder utbildningar inom bland annat YH och vuxenutbildning, inom många olika ämnesområden. De har varit kunder hos studentum.se sedan 2007, då med utbildningar inom yrkeshögskolan. I september 2017, började de marknadsföra både komvux- och YH-utbildningar via EMG.

Utmaningen

En av de utmaningar som YrkesAkademin stod inför var att fylla utbildningsplatser på nischade utbildningar där kännedomen hos potentiella utbildningsdeltagare tycktes vara låg. Utbildningsutbudet och yrkesmöjligheterna fanns, men det behövdes större kunskap hos målgruppen.

 

Insikten

studentum.se har över 770 000 besök av utbildningssökande i månaden och en medlemsdatabas med över 450 000 personer. Bakom sajten står ett 28 personer starkt kommunikationsteam som är experter på målgruppen, och kundansvariga som är specialiserade på att hitta marknadslösningar för eftergymnasiala lärosäten. Det ger en unik möjlighet att nå en specifik målgrupp.

 

Vi hjälpte YrkesAkademin med:

 • Marknadsanalys
  Genom ett gediget detektivarbete gjordes en marknadsanalys utifrån YrkesAkademins specifika behov. Här kartlades potentiella insatser och konkreta förslag togs fram utifrån ett tankesätt utanför den traditionella boxen.

 • Content
  För att fylla eventuella kunskapsluckor kring nischade utbildningar, planerades redaktionella artiklar på AllaStudier.se och studentum.se. Genom att öka och sprida kunskapen hjälper vi fler att få upp ögonen för en utbildning – som de kanske inte ens visste fanns.

 • Varumärkesstrategi
  För att stärka sitt varumärke ytterligare valde YrkesAkademin att annonsera i studentum.se:s nyhetsbrev som skickas ut månadsvis till våra medlemmar.

 • Nischad marknadsföring
  För att nå den mest relevanta målgruppen gjordes riktade insatser genom flera extratjänster hos studentum.se. Bland annat sponsrades specifika utbildningar inom olika kategorier som bygg och anläggning, teknik och data/IT. Vi gjorde även riktade mejlutskick till studieintresserade inom specifika kategorier.

Resultatet

För YrkesAkademin innebar den nya satsningen 2017 en fenomenal ökning inom både YH-segmentet och komvux, och de intog snabbt studentum.se:s topplista över lärosäten med allra flest besök och intresseanmälningar. Under bara ett år genererade satsningen runt 11 000 leads. Framgångarna har sedan dess bara fortsatt. YrkesAkademin hade en total ökning på utmärkande 100 procent i leadsvärde under första kvartalet 2021, jämfört med 2020. Flera större marknadsinsatser pågår under våren 2021 och väntas leverera fler positiva resultat.

Ett nära samarbete

En viktig förutsättning för de goda resultaten som YrkesAkademin har sett är ett tydligt fokus på samarbete och tät dialog med kundansvarig på studentum.se. Från YrkesAkademins sida har man varit öppen med sina behov och utmaningar, men också sina visioner och långsiktiga mål. Därifrån har de kunnat få skräddarsydda rekommendationer och rådgivning för att lyckas.

"Vårt samarbete med EMG präglas av engagemang. Med en nära dialog och tydlig uppföljning hittar vi varje år nya sätt att nå ut till ännu fler studerande. Vår kundansvarige är den förlängda armen av vårt marknadsteam."

Markus Sjökvist, YrkesAkademin

Denice Karlsson

Digital Content Specialist