Förbered inför höstterminen 2024

 

Snart är det dags för en ny termin = ny ansökningsperiod! Missa inte att uppdatera era sidor på studentum.se så att ni är redo när er målgrupp söker efter utbildning som allra mest.  

Trafiken till studentum.se är som störst i början av året och i början av hösten. För att inte gå miste om potentiella studenter är det viktigt att era utbildningar är uppdaterade med aktuella startdatum och annan nödvändig information i tid. Vad kan vara bra att tänka på när ni ska uppdatera era sidor inför en ny termin? Vi hjälper er!

1. Se över utbildningsutbudet – är det någon utbildning som saknas?

Se till att alla utbildningar ni erbjuder ligger listade på studentum.se lagom tills att användarna börjar leta. Har ni nya utbildningar som ännu inte blivit publicerade på studentum.se är det hög tid att lägga upp dem nu.

2.
Uppdatera utbildningarnas innehåll i god tid

Gå inte miste om potentiella studenter för att ni har missat att uppdatera informationen i existerande utbildningar. Se till att få det gjort så snart ni har färdiga startdatum. När ni uppdaterar innehållet i redan publicerade utbildningar kan ni stämma av att: 

  • utbildningarna har rätt startdatum 
  • orterna utbildningarna ges på är listade och/eller om de ges på distans 
  • bilder är aktuella och i rätt format. 

Om ni ska uppdatera era utbildningar lagom till en ny termin rekommenderar vi att uppdatera senast i maj–juni. Ska ni uppdatera utbildningar inför våren är det bra att ha uppdaterat dem redan i november–december, innan högtiderna.

3.
Anpassa ditt innehåll för mobilen

Ja, det kan kännas tjatigt – men 73 procent av våra användare besöker studentum.se via mobiltelefonen. För den som söker utbildningar i mobilen är det viktigt att utbildningens budskap framgår tydligt och att informationen är överskådlig. På mobilens skärm upplevs texten längre än vad den gör på en dator. Se till att hålla informationen kort och koncis.  

  • Undvik långa textmassor. 
  • Undvik text i versaler och fetstil, det gör texten mer svårläst. 
  • Lätta upp texten med en eller två bilder och gärna punktlistor.

4. Uppdatera era autosvar

Ett av de enklaste stegen för att bygga förtroende hos en potentiell student är genom att personifiera autosvaret. Forskning visar att personifiering av mejlutskick ökar tilliten till avsändaren och ökar sannolikheten för ett framtida köp. Genom att använda den intresserades namn och namnet på utbildningen som personen intresserat sig för kan ni inleda en mer personlig relation. Ni visar på så sätt att ni ser personen, vilket bidrar till en ökad tillit till er som lärosäte.


5. Se till att alla intresseanmälningar hamnar rätt

Ju bättre ni är på att följa upp era inkommande intresseanmälningar desto fler personer kan ni omvandla till faktiska studenter. Se därför till att det är rätt person som får in alla intresseanmälningar och om det inte fungerar helt hundra idag – ta tillfället i akt att förbättra processen. 

Kundportalen finns tillgänglig dygnet runt 

I kundportalen kan ni när som helst logga in och redigera era utbildningar, se statistik, hantera recensioner och mycket mer. Lär känna kundportalen och få full kontroll över samarbetet med studentum.se! 

Logga in i kundportalen 

Behöver ni hjälp med er uppdatering? Varmt välkommen att kontakta oss på material@studentum.se.

🚀Extra tips till dig som vill öka din relevans

Några handfasta tips på hur du kan förbättra ditt innehåll på studentum.se för att matcha användarnas sökningar och öka kvaliteten på din marknadsföring.

1. Använd en tydlig titel som beskriver utbildningen och innehållet
 
2. Använd 1–2 relevanta nyckelord per utbildning

3. Använd nyckelord i beskrivning och i rubrik. Men tänk på att skriva för användarna i första hand och vårt relevanssök i andra hand. Det är inte sökmotorn som kommer gå utbildningen i slutändan.

4. Se till att din presentation både informerar och inspirerar

5. Lätta upp texten med bild

6. Be tidigare studenter recensera utbildningen
Denice Karlsson

Site Manager