Förbered dig inför en ny termin

 

Snart är det dags för en ny termin! En ny termin innebär för många nya program och kursstarter. Missa inte att uppdatera era sidor på studentum.se så att ni är redo när höstterminen kommer. 


Trafiken till studentum.se är som störst i början av året. För att inte gå miste om potentiella studenter är det extra viktigt att säkerställa att era sidor är uppdaterade med nödvändig information i tid inför en ny termin. Vad kan vara bra att tänka på när ni ska uppdatera era sidor? Vi hjälper er!

 

1. Se över ert utbildningsutbud – är det någon utbildning som saknas?

Se till att alla utbildningar ni erbjuder ligger listade på studentum.se lagom tills att användarna börjar leta. Säkerställ att ni har ett korrekt och uppdaterat utbildnings- och kursutbud. Har något förändrats eller tagits bort? Då bör det uppdateras på sajten!


2. Uppdatera utbildningarnas innehåll i god tid

Gå inte miste om potentiella studenter för att ni missat att uppdatera informationen på era existerande utbildningar. Säkerställ att ni har rätt information om både utbildningsstarter och sista ansökningsdag.

3. Se över era bilder och säkerställ att de är aktuella

För att ge en representativ bild av skolan är det bra att se till att era bilder är aktuella och i rätt format.

  • Använd bilder med hög kvalitet
  • Använd bilder som reflekterar er målgrupp
  • Välj bilder som ger en trovärdig och dokumentär känsla 
  • Tänk mångfald och diversitet


4. Se till att alla intresseanmälningar hamnar rätt

Ju bättre ni är på att följa upp era inkommande intresseanmälningar desto fler studenter kan ni omvandla till ansökningar. Se därför till att det är rätt person som får in era intresseanmälningar och om det inte fungerar helt hundra idag – ta tillfället i akt att förbättra processen.

studentum.se presenterar tips för intresseanmälningar 

5. Anpassa ert innehåll för mindre skärmar
Ja, det kan kännas tjatigt men över 68 procent av våra användare besöker studentum.se via mobiltelefonen. För den som söker utbildning i mobilen är det viktigt att utbildningens budskap framgår tydligt och att informationen är överskådlig. På mobilens skärm upplevs texten längre än vad den gör på en dator. Se till att hålla informationen kort och koncis. 

 

  • Undvik långa textmassor 
  • Undvik text i versaler och fetstil, det gör det svårläst
  • Lätta upp texten med en eller två bilder och punktlistor

Kundportalen finns tillgänglig dygnet runt

I kundportalen kan ni när som helst logga in och redigera ert innehåll på studentum.se, se statistik, hantera recensioner och mycket mer. Lär känna kundportalen så har ni full kontroll över samarbetet med studentum.se!

Logga in i kundportalen

 

Beatrice Brettmar

Senior Website Manager