Digitala utbildningsmässan 2020 – Så gick det

 

Den 13 maj 2020 anordnade studentum.se sin första digitala utbildningsmässa. Mässdagen har varit och vi lockade flera tusen personer till mässan. Vi vill dela med oss av hur det gick och vilka lärdomar vi tar med oss. 

Sedan fem år tillbaka anordnar studentum.se utbildningsmässor för studiesugna. Vi har också lång erfarenhet av att tillhandahålla information om utbildningar online, vilket är vår kärnverksamhet. Därför blev det ett naturligt steg att under covid-19 och de restriktioner som situationen medförde, utveckla ett digitalt mässkoncept. Att anordna en digital mässa var något nytt för oss och för de flesta utbildare som medverkade, därför är vi både stolta och glada över att så många blivande studenter och utbildare ville delta! Tack vare att vi och många utbildare delade eventet på sociala medier och med den organiska trafiken till studentum.se hade mässidan under dagen över 6 000 unika sidvisningar*.

Under mässan kunde vi se många olika inspirerande presentationer från alla utbildare. Vi på studentum.se arbetade under hela mässan och såg till att besöka samtliga utbildare för att säkerställa att allt fungerade. Vi samlade också in feedback om varje utbildare och tog printscreens från sändningarna.

Innan mässan kunde blivande studenter lämna sin mejladress på studentum.se för att få påminnelser om mässan. Den funktionen uppskattades av många då över 2 400 personer hade föranmält sig och fick påminnelser både innan och på mässdagen. 

100 % av de medverkande utbildarna vill vara med igen

Efter mässdagen var vi så klart nyfikna på vad alla utbildare och blivande studenter tyckte om mässan. En utvärdering skickades ut till alla deltagare och den visade att de blivande studenterna var positiva till mässan och kan tänka sig att besöka vår Digitala utbildningsmässa igen. En del besökare hade önskat att utbildarna använt samma videotjänst då några upplevde det som krångligt att behöva logga in i flera olika tjänster. Det är något vi ska se över till nästa digitala mässa.

Alla utbildare som deltog på mässan var nöjda med upplägg och assistans under mässdagen. Majoriteten tyckte att de fick tillräckligt med information innan mässan men några efterfrågade mer tips och trix inför mässdagen. Inför våra kommande mässor, fysiska eller digitala, kommer vi att ge mer tips och best practice på vilka verktyg som är bra att använda,  vilket upplägg som har visat sig fungera bra och vad som förväntas av er som utställare.  

Vill du ställa ut på nästa digitala mässa?

30 september 2020

Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss

Vi var också nyfikna på om utbildarna kunde tänka sig att ställa ut på Digitala utbildningsmässan igen och alla kunde tänka sig det. Vilket glädjer oss!

 

Det här tar vi med oss

Att utveckla ett mässkoncept till en digital miljö var en ny erfarenhet för oss och de deltagande utbildarna. Tre enkla men viktiga lärdomar att ta med sig är:

  • Se till att välja rätt verktyg/videotjänst 

  • Testkör sändningen i förväg

  • Se till att ha en stabil internetuppkoppling

Till nästa digitala mässa planerar vi att utöka antalet påminnelser till de som föranmält sig samt att tillhandahålla fler förberedelser och tips till medverkande utbildningsanordnare.

Så, blir det en digital utbildningsmässa igen?

Ja, vi har redan planerat in nästa termins mässa som kommer att hållas 30 september 2020. Kontakta oss för mer information!

 

*En sidvisning är precis som det låter en visning av en sida på din webbplats. Om användaren skulle uppdatera sidan eller gå till en annan sida på din webbplats räknas det som en ny sidvisning. En unik sidvisning samlar alla sidvisningar från en användare under en session. Om samma person besöker samma sida flera gånger under en session, så räknas det alltså som en unik sidvisning. En session är en tidsperiod då en användare är aktiv på din webbplats. Om användaren är inaktiv i mer än 30 minuter startas en ny session.

Julia Andersson

Inbound Strategy & Marketing Specialist