ChatGPT och artificiell intelligens inom högre utbildning

 

 

Konflikten mellan ChatGPT och utbildning har skapat rubriker nyligen, men artificiell intelligens (AI) inom högre utbildning är inget nytt. 

Inom högre utbildning används redan AI på flera sätt, till exempel i chattbotar på lärosätenas hemsidor eller som ett verktyg för att schemalägga kurser och hantera campusfaciliteter. AI kan också fungera som ett kraftfullt verktyg för att rekrytera fler studenter. 

Först och främst, vad är artificiell intelligens mer koncist? Det finns naturligtvis en komplicerad teknisk definition. Men det finns även ett kortare, mindre komplicerat svar. 

Enligt en artikel från Times Higher Education kan programmen som kör AI – algoritmer – använda stordata för att projicera eller förutsäga resultat baserat på maskininlärning. Datorn "lär sig" att anpassa sig till en uppsjö av föränderliga element, förhållanden och trender. 

Det korta svaret: AI använder datorer för att utföra uppgifter som traditionellt kräver mänsklig intelligens. 

AI kommer bara att fortsätta utvecklas och är redan nu inarbetat i högskolor och universitet. I många situationer är det ett varningstecken för högre utbildning. Lärosäten arbetar för att förstå den oro som artificiell intelligens väcker inom utbildningsväsendet, medan andra välkomnar de gränslösa möjligheterna som artificiell intelligens har att erbjuda. 

"Det här är inlärningsmjukvara – om en månad kommer det att vara smartare. Om ett år kommer det att vara smartare, säger biträdande filosofiprofessor Darren Hick vid Furman University. "Jag känner själv blandningen mellan avskyvärd terror och vad detta kommer att betyda för mitt dagliga jobb – men det är också fascinerande, det är oändligt fascinerande." 

Du kanske har sett nyheterna om ChatGPT, en chattbot utvecklad av OpenAI i slutet av 2022 som kan skriva uppsatser, koda, samtala och till och med klara en tentamen i juridik. Många inom akademin oroar sig och andra undrar om detta bara är en tillfällig trend. Vissa hävdar till och med att studenterna alltid kan hitta en lösning för att få sina uppsatser skrivna åt dem eller hitta svar på tentor och prov. 

Fördelar 

Användningen av banbrytande språkmodeller inom utbildning, som ChatGPT, har potential att helt förändra undervisnings- och utvärderingsstrategier. 

Taylor Sparks, docent i materialvetenskap och teknik vid University of Utah säger: 

"Likt hur programmerbara miniräknare och matematiska modelleringsprogram har utökat studenternas matematiska förmågor, kan ChatGPT fungera som ett kraftfullt verktyg för studenter att förbättra sitt skrivande och kodning." 

AI-verktyg som ChatGPT kan hjälpa studenter att övervinna skrivkramp och generera idéer, skriva sammanfattningar, skapa övningsfrågor för tentor och prov, få feedback på skriftliga uppgifter och identifiera datatrender och mönster. 

Dessutom kan det hjälpa professorer och föreläsare att utveckla lektionsplaner eller undervisningsresurser. 

Nackdelar 

Akademisk integritet är grunden till oron när det kommer till ChatGPT och andra former av AI. En av de första sakerna som lärare har tagit upp är risken för att studenter använder ChatGPT för att fuska. Vissa har till och med gått så långt som att säga att detta kommer att vara slutet på hemläxorna.

"Självklart kan det vara lättare och billigare att använda ChatGPT än andra sätt att komma runt akademisk integritet, men faktum kvarstår att studenter som är fast beslutna att fuska kommer att hitta sätt att göra det," förklarade Danny Oppenheimer från Carnegie Mellon University. Inget har egentligen förändrats;, akademisk integritet är svårt att bevaka och har alltid varit." 

Och precis som med all teknik kan misstag förekomma. "Det finns fortfarande många fall där du ställer en fråga och den ger dig ett svar som låter väldigt imponerande, men som bara är helt fel", säger Oren Etzioni, grundande VD för Allen Institute for AI. 

Så även om studenter kan pröva lyckan med att använda ChatGPT för att slutföra uppgifter, kommer det inte nödvändigtvis att hjälpa dem att klara sin utbildning. 

Och de studenter som är dedikerade till att lära sig och bli framgångsrika inom sitt område kommer att förstå att det finns ett större behov av att ha en fullständig förståelse av sitt ämne, snarare än att hitta det snabbaste sättet att göra sina läxor på. 

Denice Karlsson

Digital Content Manager