Bygg ett starkt alumninätverk

 

Jobbar ni aktivt med era alumninätverk? Vad bra! Era alumner är en enorm tillgång, både i rekrytering av nya studenter och för att stärka era nuvarande. 

 

En stor fördel för universitet och högskolor är deras nätverk av tidigare studenter. De lärosäten som arbetar aktivt med sina alumninätverk kan erbjuda både nuvarande och blivande studenter insikter och inspiration, ovärderlig för universitetsupplevelsen. 

 

Blivande studenter kan få hjälp av alumner att hitta bra information, få svar på frågor om hur det är att vara student på ert lärosäte och hur studentlivet är i staden. Nuvarande studenter kan med fördel få hjälp av era alumner för att komma ut i arbetslivet efter examen, eller hitta en givande praktikplats. 

 

Så här kan era alumner hjälpa blivande studenter 

Att använda alumner vid rekrytering av nya studenter är ett effektivt sätt att ge en inblick i hur det är att vara student hos er. Alumnerna kan svara på frågor ur en students perspektiv och ge tips om studieteknik eller roliga kåraktiviteter. Dessutom kan de ge värdefulla insikter kring vad det innebär att vara student för att förbereda dem inför ett helt nytt, och väldigt spännande, kapitel i deras liv. 

 

Fundera därför på att använda er av alumner vid till exempel öppet hus inför terminsstarter, på mässor där ni deltar eller i andra forum där blivande studenter kommer i kontakt med er. 

 

Om ni hör till de lärosäten som har före detta studenter som åstadkommit något riktigt imponerande i sin karriär – lyft det i er marknadsföring! Har någon vunnit ett uppseendeväckande pris? Startat ett oerhört lyckat företag? Eller hamnat på internationella topplistor över framgångsrika personer? Lyft det! Att framgångsrika personer startade sin bana hos er är en stor fördel när ni försöker sticka ut bland era konkurrenter. 

 

Så här kan alumner hjälpa era nuvarande studenter 

Att få kontakter på arbetsmarknaden är både väldigt värdefullt och väldigt svårt. Med ett starkt alumninätverk kan ni lättare erbjuda era studenter ett kontaktnät inom flera branscher. Det underlättar både inför jobbsök efter examen och inför eventuella praktikperioder. Om möjligt kan det vara bra att anordna event där era nuvarande studenter har möjlighet att träffa era alumner. 

 

Att bjuda in tidigare studenter för föreläsningar om deras karriärer, insikter från branschen eller något annat som känns relevant för era studenter kan vara ett bra sätt att inspirera. Gå igenom era alumninätverk för att på bästa sätt matcha alumner med klasser.

Picture of Linnéa Fredin
Linnéa Fredin

Communications Manager