Universitets- och högskolekatalogen 2021

En snabb överblick av Sveriges största lärosäten baserat på fakta från årsredovisningar, statistik från SCB och UHR, information från SFS och mycket mer.

Ladda ner Universitets- och högskolekatalogen

En helt ny katalog med fakta och statistik från 30 av Sveriges universitet och högskolor. Här får du en tydlig bild av hur lärosätena står sig mot varandra, samt en intervju med Ungdomsbarometern och färsk statistik från studentum.se.

✓ Få en överblick av hur många lärosäten i Sverige som finns med på internationella rankingar – och vilken plats de har. 

✓ Ta reda på hur boendesituationen ser ut för studenter i Sveriges studiestäder  

✓ Utforska hur stor andel av nyantagna doktorander på Sveriges lärosäten som är kvinnor

✓ Jämför hur tillgänglig Studenthälsan är på varje lärosäte