Studentrapporten 2021

Vad är viktigast i valet av utbildning och varför? Läs och ladda ner rapporten här!

Om studentrapporten

Varje år gör vi en djupdykning i våra besökares tankar, utmaningar och prioriteringar inför utbildningsvalet. I år deltog 2 955 personer i undersökningen – resultatet hittar du i Studentrapporten 2021.

Bonus! När du laddar ner rapporten får du även tillgång till vårt inspelade webbinarium. Under webbinariet djupdyker vi tillsammans i utvalda delar av rapporten.


Ladda ner rapporten och få tillgång till webbinariet!

97 procent av de som är intresserade av YH-skolor tycker att utbildningens relevans är viktigare än skolans namn och rykte.

36 procent klassar möjligheten att få läsa på distans som en av de viktigaste faktorerna i utbildningsvalet.

Anledningen till att studenter väljer YH framför universitet- och högskoleutbildningar är enligt 60 procent att de är mer anpassade till arbetsmarknaden.