Sponsring av yrkestest

Exponeringstjänst

 

 

 

yrkestest
 


Sponsra vårt populära yrkestest! 

Många som besöker studentum.se letar inte bara efter specifika skolor eller utbildningar, utan gör ofta vårt yrkestest. Att samla information är en viktig del av de blivande studenternas beslutsprocess och genom yrkestestet får de en fingervisning om vilka utbildningar som kan passa dem. 

Genom att sponsra yrkestestet ökar ni er synlighet för målgruppen. Ni ligger som ensam annonsör under en månads tid och når besökarna medan de fortfarande inte bestämt vad de vill studera. Nischa in er mot de som ännu tvekar och få dem att välja just er!

Fördelar med sponsring av yrkestest:


Ni når ut till en bred målgrupp och stärker ert varumärke.
Nå blivande studenter i ett viktigt skede av beslutsprocessen.
Ni får exklusiv exponering som ensam annonsör.

 

 

Vill du veta mer om sponsring av yrkestest?

Fyll i formuläret för att bli kontaktad av teamet.