Så bör studenternas motivation påverka er marknadsföring

 

Att läsa på universitet eller högskola och få en akademisk examen har alltid ansetts prestigefyllt. Många har valt universitets- och högskolestudier även om de inte riktigt vetat vad de vill göra i framtiden. Men i takt med att utbildningsmöjligheterna ökat har också anledningarna till att välja en akademisk examen börjat omvärderas av framtidens studenter.

I Studentrapporten 2022 framgår att enbart 18 procent väljer en universitets- eller högskoleutbildning på grund av hög status. Den främsta anledningen till att de väljer en akademisk utbildning är för att utbildningen de vill gå enbart ges på universitet eller högskola. 

När studenternas motivation påverkas kan ni som universitet och högskolor behöva fundera mer på, och delvis omvärdera, varför studenterna faktiskt ägnar sig åt högre utbildning. Med ökad förståelse blir det också enklare för er att tilltala blivande studenter i framtiden. 

Vässa er marknadsföring mot framtida studenter – 5 tips

 • Fokusera på karriärvägar som kräver specifika utbildningar
  Många populära legitimationsyrken, till exempel läkare, psykolog, barnmorska och naprapat, kräver fortfarande en akademisk examen eftersom det krävs specialiserad undervisning. Framtida studenter som vill arbeta inom liknande områden kommer sannolikt söka sig till lärosäten med program som är populära eller som matchar aktuella behörigheter. Fokusera på det ni har som är unikt och lyft fram de program som inte erbjuds överallt.

 • Utveckla skolans nätverk
  Skolor med ett brett nationellt och internationellt nätverk kan absolut locka studenter som vill in på samma bana. Många studenter söker skolor med starka nätverk och nätverksmöjligheterna kan bli en avgörande faktor till att de väljer ett lärosäte framför ett annat.

 • Framhäv det sociala livet
  Många studenter söker även efter en aktiv och social fritid och hur ni presenterar ert lärosäte och er stad kan påverka studenternas utbildningsval. Var inte snåla med att lyfta fram vad ert lärosäte och vad er stad har att erbjuda framtida studenter.

 • Var inbjudande
  Säkerställ att ni kan hjälpa sökande och framtida sökande genom möjligheten att komma på besök via öppet hus. Jobba framförallt på att förmedla en känsla av hur både studierna och elevernas framtida karriärer kan komma att se ut.

 • Rikta er marknadsföring mot specialintressen
  Många studenter som väljer universitet eller högskola tar också hänsyn till specialintressen som de vill kunna vidareutveckla även när de börjar studera. Fundera också på om ni har något i ert närområde som sticker ut, till exempel möjligheten att åka skidor eller segla och passa på att lyfta det i er marknadsföring. 

Justera er marknadsföring

När ni vet att studenter kan ha olika anledningar och motivationer till sitt utbildningsval blir det enklare för er att justera er marknadsföring baserat på vilka studenter ni vill nå ut till just nu. Ett bra tips är att A/B-testa er marknadsföring för att nå mer än en målgrupp åt gången. Att marknadsföra sig via sociala medier ger er också möjlighet att rikta in er på en nischad, intressebaserad demografi vilket kan effektivisera era marknadsföringsinsatser. 

Picture of Wilma Abrahamsson Hjärne
Wilma Abrahamsson Hjärne

Digital Content Editor